فراجناحی

دکتر امیر حیات مقدم:

در شرایط فعلی باید به صورت فرا جناحی کار کرد.

باید از افراد مومن. پاک دست. جوانمرد. متعهد و با اخلاق. استفاده کرد.

باید با افراد تنبل و غیر متعهد برخورد شود و نباید به ایشان شرایط سوء استفاده داد.

باید با افرادی که پاک دست نیستند و به دنبال قدرت نمایی هستند به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد.

مسئولین باید در بین مردم باشند و با مردم ارتباط مستقیم و رو در رو داشته باشند.
فخر فروشی و یا قدرت نمایی و بی اخلاقی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در مملکت ایران باید اخلاق اسلامی در دستور کار همه و مسئولین قرار داشته باشد.
در کشوری که اخلاق رعایت نشود پیشرفت حاصل نخواهد شد.
حفظ کرامت انسانی باید سرلوحه همگان باشد و کارمندان دولت در برابر مراجعه کنندگان باید به این مساله دقت فوق العاده بالایی داشته باشند.

مسولین باید در بین مردم باشند و با مردم ارتباط مستقیم و رو در رو داشته باشند.

احسن نیوز: امیر حیات مقدم گفت: مسولین باید در بین مردم باشند و با مردم ارتباط مستقیم و رو در رو داشته باشند. فخر فروشی و یا قدرت نمایی و بی اخلاقی به هیچ وجه قابل قبول نیست. در مملکت ایران باید اخلاق اسلامی در دستور کار همه و مسولین قرار …

مسولین باید در بین مردم باشند و با مردم ارتباط مستقیم و رو در رو داشته باشند.

فخر فروشی و یا قدرت نمایی و بی اخلاقی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در مملکت ایران باید اخلاق اسلامی در دستور کار همه و مسولین قرار داشته باشد.

در کشوری که اخلاق رعایت نشود پیشرفت حاصل نخواهد شد.

حفظ کرامت انسانی باید سرلوحه همگان باشد و کارمندان دولت در برابر مراجعه کنندگان باید به این مساله دقت فوق العاده بالایی داشته باشند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.