با ما تماس بگیرید

09169360741

نماینده

خوزستان

بلاگ

بیانات 1

بیانات 1

به چند نکته اساسی باید توجه کرد (1)مساله اشتغال در جنوب خوزستان نیاز به یک اقدام ملی می باشد. ما چالش نداریم ما بحران داریم ، در استخدام های جدید به فوریت باید جلوی اشتغال افراد غیره بومی را ...

پیوندها

تصویر یک تصویر دو تصویر سه تصویر چهار تصویر پنج

دسته‌ها